google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Egersund Arena, (Evangeliehuset)

lørdag 1. oktober 2016 kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) arrangerer et nytt stort sang- og musikkmøte lørdag 1. oktober kl. 17.00 i Egersund Arena (Evangeliehuset). Flere ledere fra lokale forsamlinger/menigheter kontaktet styret for ESIS i fjor med ønske om å få et slikt arrangement til Egersund. Styret tok imot invitasjon med stor takknemlighet, og det har vært et godt samarbeid rundt planleggingen av dette arrangementet, som nå snart finner sted, og som vi har store forventninger til. 

9 dyktige sanggrupper/sangere skal delta med 3-4 sanger hver. Noen har vært med ved tidligere arrangement, og noen er nye i denne sammenhengen: Mikael Järlestrand, Dag Arne Saltnes, Synnøve Aanensen, Bodil Arnesen, Odd Bergum, Sikke Marie Sandstøl, Odd Dubland, Anne Lise Myre Nilsen & Arvid Nedland og Bjerkreim Syngjande Kameratar.

Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (piano/keyboards), Jahn Arild Verdal (trommer), Glenn Håkon Langemyr (steel.gitar), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (gitarer).

Mikael Järlestrand holder kveldens andakt, og det blir intervju med Solrunn Beate Ånestad..

ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 18 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på sangskattene fra ”bedehusland” - født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Men også å oppmuntre og inspirere til fornyelse på det samme grunnlag. Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! 
Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk, eventuelt svensk eller dansk.

Arrangementet i Egersund er det 43. i rekken av slike større sang- og musikkmøter. Sangkvelden starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.30 - med innlagt 45 min. pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør. Egersund Arena er et flott lokale med egen stor kafeteria, som vil være åpen fra kl. 14.00.

Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 150,- for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt stort arrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, prioriteres og fordeles på viktige oppgaver - så vel til eget misjonsarbeid i Norge som til ytremisjon. 

Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse  -med et flott innhold og et sterkt budskap!

Søndag 2. oktober blir det møter flg. steder: Evangeliehuset, Egersund Bedehus, Helleland kirke og Egersund kirke – alle steder kl. 11.00.

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016