google4d18f910fe543f87.html

Frikstad Musikkor

94JmNOAOTNqRGPibWfFt%w thumb fc85

Frikstad Musikkkor kommer fra Frikstad Bedehus i Randesund ved Kristiansand. Flere av deltagerne var desverre ikke tilstede da dette bildet ble tatt.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016