google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten


Sangmøte med vekkelsestoner i 

Filadelfiakirken, Sarpsborg.


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) besøkte for første gang Sarpsborg med sitt store sang og musikkmøte. Det er andre gang ESIS legger et arrangement til Østfold, men det er allerede 21 år siden, da møtet var lagt til den store Østerbohallen hvor ca. 3000 mennesker møtte opp. Dette ble et møte med vekkelsestoner fra 6 forskjellige aktører og som også inneholdt et sterkt vitnesbyrd i et intervju og en ransakende andakt.

Dette 54. sang- og musikkmøte i rekken av ESIS-møter, ble et sterkt møte der vi kjente en vekkelses-atmosfære allerede fra starten. Alle sangerne fokuserte på nettopp å peke på Jesus, og mange av sangene dreide seg om vår trygghet hos Jesus.

Forsamlingen før møtestart (foto: Geir Øynes)


Filadelfiakirkens
 hovedsal var fylt opp med vel 350 tilhørere fra Østfold, men også mange kom lengre fra, ja, til og med fra Sørlandet. De fikk en kveld fylt med evangelisk forkynnende sang og friske vitnesbyrd fra noen av sangerne 
- og ikke minst et sterkt vitnesbyrd fra Sigbjørn Rekdal i samtale med dagl. leder i ESIS, Per Nygard. - Man trenger å overgi alt til Jesus om han skal lede oss, understreket Rekdal.

Møtet varte i tre og en halv time, avbrutt av en snau times pause, og det ble ledet av styremedlem og sekretær i Evangeliske Sanger i Sør, Geir Øynes.

Nærmest som en «kuriositet» kunne vi innledningsvis lytte til et plateopptak av Juniormusikken i Filadelfia fra 1976. En av aktørene denne kvelden (Hege Bordevik) røpet sin deltagelse også den gangen. 

Fellessangen har gjennom alle år stått sentralt i ESIS, bl.a. kjenningssangen "Syng evangeliet om Jesus" som er toneangivende for budskapet vi ønsker å videreføre til neste generasjoner – en stor og viktig  sangskatt vi selv har fått fra våre forfedre.

Fra Falköping i Sverige kom Curt Jr. & Roland, og hele 5 sanger fra Curt & Roland sitt rikholdige repertoar ble fremførte, bl.a. disse to gripende sangene "Hans hand i min" og "Lustgården".

Lokalt fikk vi stifte bekjentskap med Hege N. Bordevik fra Sarpsborg, som sang seg inn i hjertene på mange denne kvelden, ikke minst i hennes tolkning av "Jag har hört om en stad".

Fra Telemark kom Berit & Arne Øystein Rambekk som gledet oss med 3 sanger i god atmosfære, bl.a."Trygg hos ham".

Greåker Frikirkes Mannsmusikk  med hele 25 deltagere og  egne musikere sang og spilte for oss flere av sine mest kjente sanger – evangelisk forkynnende og sterkt, bl.a. sangen "Et folk er på reise". 

Den kjente gruppen Country Comfort fra Halden, var med oss i ESIS for andre gang. De deltok med 3 flotte og åndsfylte sanger, bl.a. "Der vandret en mann" av Håkon Haug, og de fikk musikalsk støtte fra husorkesteret.

Arvid Nymoen fra Saltnes presenterte 3 innholdsrike sanger som lå hans hjerte nær. Det var bl.a. "Jesus kjær" av Aage Samuelsen. Arvid er en av de mer kjente Brødrene Nymoen, som ga ut sin første plate allerede i 1967.

Arne Øystein Rambekk holdt en gripende andakt hvor han hentet skriftstedene fra Joh.ev. 1 v. 43 og 45 - om å la seg finne av Jesus. Døperen Johannes talte om Jesus, og en dag kunne han peke på Jesus og si "Se der Guds lam som bærer verdens synd". Arne Øystein poengterte, at om vi har funnet Jesus, er det Jesus som fant oss, og at vi må la oss finne av Han.
Rambekk kom også på slutten av møtet med en klar innbydelse til frelse.

Kollekten denne gangen skal brukes til å skaffe bibler for det ukrainske folket. New Life Ministries ved Vidar Aronsen sørger for transport av bibler til Ukraina, og vi fikk se en videohilsen fra Ukraina der han selv ga oss informasjon om dette behovet.

I pausen var det rik anledning for publikum å kunne kjøpe seg mat og drikke samt skaffe seg opptak fra enkelte av aktørene. Betjeningen i Filadelfia sørget også for at serveringen av mat i pausen foregikk på en flott og smertefri måte, noe vi retter en stor takk til dem for!

ESIS ønsker man å spre arrangementene utover i større deler av landet og dette var nettopp en slik anledning at Evangeliske Sanger i Sør reiste østover til Sarpsborg.
Filadelfiakirken i Sarpsborg la alt svært godt til rette for oss og uttrykte ønske om at dette kunne gjentas om ikke alt for lang tid. Lokalitetene var svært godt egnet til et slikt arrangement og teknisk sett var også alt perfekt for vårt bruk. ESIS kommer gjerne tilbake hit til Filadelfiakirken!

Filadelfiakirken i Sarpsborg


Vår samarbeidspartner Vasvik Media var tilstede og gjorde videoopptak fra møtet og dette vil bli å se på TV12 Bedehuskanalen og på YouTube etter hvert som dette blir klargjort.

Curt Jr. & Roland med husorkesteret (fotoEgil Michaelsen)


                                            (NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016