google4d18f910fe543f87.html

Program

Next

Tilbake til oversikten

Lørdag 27. januar:

   - kl. 17.00    Klippen, Jørpeland, stort sang og musikkmøte med pause
                       appell av: Gaute Melberg
                       intervju av: Jens Noraberg


Søndag 28. januar:

   - Kl. 11.00 - Jørpeland Bedehus
                       tale og sang: Odd Bergum      sang: Else Marie Walther
                       piano: Erling Walther      trekkspill: Helge Johannessen

   - Kl. 11.15 - Voster Bedehus   v/Leif Bjarne Ydstebø
                       tale: Per Nygard      sang: Ingunn og Alv Magnus Tysse

   - Kl. 18.00 - Tau Bedehus  -  sang og musikkmøte v/Per Nygard
                       tale: Torvald Kjetilstad      sang: Brødrene Kjetilstad,
                       Ingunn og Alv Magnus Tysse, Gaute Melberg og døtrene Anni og Grethe


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016