google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Klippen uteSalen forfra

Festreise i Ryfylke for Evangeliske Sanger i Sør sitt jubileumsarrangement 27.-28. januar.


Det første av tre jubileumsarrangement for Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) ble avviklet i helgen i Strand i Ryfylke.
Det store sangmøtet lørdag 27.1. "sprengte" lokalene på Klippen, Jørpeland, og mer enn 150 mennesker ble henvist til foajeen utenfor selve møtesalen som rommet 450. De oppfølgende møtene på søndag 28.1. hhv. på bedehusene på Jørpeland, Voster og Tau ble også nærmest fullsatt, og folk lot seg både imponere og begeistre.


Beskrivelsen «festreise» om hele helgen var på manges lepper, og det kom mange oppmuntrende oppfordringer om å fortsette i samme spor - samt hvor enestående dette arbeidet er med å ta vare på den store og flotte norske evangeliske forkynnende sangskatten! 

Husbandet øverLeif Bjarne Ydstebø

Folk kom langveis fra, og bl.a. helt fra Lyngdal kom det en hel kontingent. Men ellers var hele Rogaland representert – og ikke minst Ryfylke!

En komitè satt sammen av ESIS sin egen stab og lokale "ildsjeler" har vært i virksomhet og planlagt til minste detalj dette arrangementet siden i sommer. En har møtt stor velvilje så vel i leie av lokaler/ordne med de mange praktiske tingene som støtten fra mange sponsorer. 

Odd Begum 2Synnøve Aanendsen 2

Selve gjennomføringen av storarrangementet lørdag 27. januar ble gjennomført nærmest prikkfritt og på en enestående måte. En stor og dyktig gjeng med frivillige sørget for kafeteria før selve «Sangmøtet» og bespisning av hele forsamlingen i løpet av en halvtime i pausen under arrangementet. 

Ingunn og Alv Magnus Ytsse

De ni aktørene sammen med det faste husbandet og dyktige lokale teknikere - med topp teknisk utstyr - gjorde kvelden til en stor sang-/musikalsk opplevelse. 

Eivind, Even og Edvin YdstebøBrødrene KjetilstadGaute Grethe og Anni


Aktørene var: Odd Bergum, Synnøve Aanensen, Ingunn og Alv Magnus Tysse, Even, Eivind og Edvin Ydstebø, Brødrene Olav, Torvald og Nårdin Kjetilstad, Gaute Melberg og døtrene Grethe og Anni, Evangeliesangerne, Fjordingane og Strandakameratene.

EvangeliesangerneFjordingane

Sangen ble fremført i en enestående atmosfære - til stor berikelse og oppbyggelse for de mange fremmøtte.

Strandakameratane


Det ble også gjort opptak for DVD av Vasvik Media. Om og når dette kan bli realisert, vil først bli avgjort senere i jubileumsåret når opptakene fra de to andre arrangementene fra hhv Egersund 2/6 og Vennesla 6/10 foreligger.

Gaute Melberg 2


Appellen ved den lokale fritidsforkynneren og sangeren Gaute Melberg var en evangeliske "perle" som gikk fra hjerte til hjerte.

Jens Noraberg og Per Nygaard

Det gjorde også intervjuet med den tidligere misjonæren og radiomannen Jens Noraberg fra Jørpeland. På en sterk, enkel og gripende måte fikk tilhørerne "nærkontakt" med en mangfoldig misjonærtilværelse i et nybrottsarbeid 4.400 moh i Peru. Men som etter å ha brukt hele sitt voksne liv sammen med familien i misjonens sak i mer enn 30 år, hadde fått konstatert Parkinson (som er uhelbredelig). Han hadde bedt Herren om helbredelse, men fått et annet svar en det han ønsket. I likhet med Paulus hadde han slått seg til ro med «svaret»: «Min nåde er deg nok,… min kraft blir fullendet i skrøpelighet", og dermed tillitsfullt overlatt til at Guds vilje må skje.

Per Nygard

Møteleder som også denne gangen var daglig leder Per Nygard, bandt kvelden sammen på sin enestående og gode måte.


Til sammen kom det inn i inngangspenger og kollekter nærmere kr. 120.000,-

Når en ser dette fra ESIS sin side i lys av utviklingen innen kristen sang og musikk, er det et varmt «håndslag» fra et publikum som fortsatt ønsker slike arrangement velkomne - og som brenner for arbeidet med å ta vare på vår rike evangeliske forkynnende sangskatt!  Derfor ble helgen også en veldig sterk "vitamininnsprøyting" for Evangeliske Sanger i Sør sin visjon og sterke kall til å ta vare på denne sangskatten som har betydd så mye for flere generasjoner innenfor de fleste grener i det kristne arbeidet i vårt land.
Den store utfordringen i tiden fremover blir at flere vekkes opp for den åndelige utviklingen på dette området og er villige til å stille seg i bresjen i det som må betegnes som en stor og alvorlig åndskamp og hvor det også vil bli spørsmål om forpliktende engasjement, så vel i det praktiske og åndelige arbeidet som i det å være med å støtte økonomisk og kjøpe/gi videre de mange DVD-produktene som er kommet og forhåpentligvis vil komme også i fremtiden!

Dette trenger også de neste generasjonene!


(NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016