google4d18f910fe543f87.html

Fjordingane


Singing in the City (4)_jpg

Fjordingane

Fjordingane

En av deltagerne


Fjordingane

Fjordingane er ei kristen mannsgruppe frå Ryfylkefjordane, og aksjonsområdet vårt er i hovudsak Bedehus-Noreg. Songane våre går i Country/Bluegrass-stil, og dei fleste tekstane er henta frå den blå (brune) Songboka - Syng for Herren. 

Vårt ynskje er å spreia glede med glad musikk, samt at du kan få eit avgjerande møte med Jesus, Han einaste som kan frelsa oss frå Fortapinga.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016