google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding

Tilbake til oversikten

Stor sang- og musikkhelg i Kongeparken Amfi/Rogaland  15. – 16. juni 2013.

Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) lørdag 15. juni kl. 1700 i Kongeparken Amfi – der hele 10 dyktige sanggrupper/sangere deltar med flere sanger hver. 

Søndagen 16. juni kl. 1100/1700 planlegges samlinger i diverse menigheter/forsamlinger i regionen med tale, sang og info. 

Dette er sjette gangen ESIS legger et slikt storarrangement til Kongeparken Amfi, og sist gang var for to år siden. Første gangen ble det totalt trafikkaos ved Ålgård, og selv om en ikke ønsker direkte trafikkaos, håper vi at det også denne lørdagen skal bli trangt om plassen – så vel i hallen som utenfor. I alle fall har tilstrømningen samtlige ganger vært så stor at det har vitnet om en enestående interesse og begeistring for det en her har fått lytte til og være med på!  Vi tror og regner med at folk møter villig fram fra hele regionen og fyller Amfiet også denne kvelden. 

Sangkreftene har også denne gangen stor spredning i alder og geografi, de fleste fra Rogaland: Valderøykvartetten, Synnøve og Ida Serine Aanensen, Flekkerøy Sangkamerater, Oddrun Helen Dubland Sivertsen og Odd Dubland, Kanarieteamet, Hymnos, Renanah, Fjordingane, Havgap og Randaberg Mannskor. Andakt Nils Kåre Strøm. Intervju Jarle Strøm. Kveldens møteleder Per Nygard. Arrangementet varer i 4,5 t inkludert en times pause – hvor en kan få kjøpt mat/forfriskninger og CD/DVD-er så vel fra ESIS som den enkelte aktør. 

Forberedelsene bærer preg av stor dugnadsinnsats og en enestående støtte fra det lokale næringsliv i form av sponsing på nærmere 90.000 kr. - noe som virkelig inspirerer og fyller en med takknemlighet! Som vanlig betaler en heller ikke denne lørdagen inngangsbilletter på disse arrangementene! I stedet tas det opp kollekt hvor overskuddet går til forskjellige evangeliseringstiltak som ESIS støtter.

Søndag 16. juni kl. 1100 planlegges samlinger i diverse menigheter/forsamlinger i regionen med tale, sang og info - ESIS: Randaberg Forsamlingshus, Riska Misjonshus, Salem Misjonshus (Stavanger), Tau Bedehus, Gilja Bedehus, Verdalen DFEF og Kvitsøy Bedehus (kl. 1700). 

Sangkrefter fra Sangmøtet i Kongeparken deltar i disse møtene sammen med følgende talere: Kanarieteamet, Nils Kåre Strøm, Kurt Urhaug, Per Nygard, Sven Gunvaldsen og Steinar Handeland. Kollekt til ESIS sitt evang. arbeid. 

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Les også mer om arrangementet på vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no

Vi håper mange vil be for denne helgen!

Per Nygard, dgl. leder

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016