google4d18f910fe543f87.html

Grimstad våren 2019

Previous


Normisjonshallen i Grimstad, lørdag 1. juni 2019

Normisjonshallen1

Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) er i full gang med planlegging av nytt stort sang- og musikkmøte i den nye Normisjonshallen som ligger ved Bibelskolen i Grimstad. 

Bibelskolen Grimstad big
Deltagerliste og bilder finner du her

Pressemelding kommer her

Hovedkomitéen 

Veibeskrivelse og bilder kommer her

Kart kommer her

Overnattingsopplysninger kommer her

Parkeringsmuligheter kommer her

Plakat kommer her

Program kommer her


Vi håper at folk møter villig fram fra hele regionen og fyller den nye bibelskolehallen denne kvelden. Be for dette og vær med å gjøre det godt kjent!
web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016