google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Kristen Videregående Skole (KVS) i Lyngdal – lørdag 12. oktober kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør arrangerer et nytt stort sang- og musikkmøte 

lørdag 12.oktober kl. 17.00 i KVS Lyngdal. I nært samarbeid med KVS Lyngdal er det lagt godt tilrettes for et nytt storarrangement også denne gangen. Dette er vi svært takknemlige for, og en har store forventninger til at Herren vil gjøre noe i blant oss.


8 dyktige sanggrupper/sangere skal delta: Mikael Järlestrand, Odd Bergum, Dag Arne Saltnes, Anita Johanne Kristensen, Kristina Drange, Maria og Nina Iren, Henning Gustavsen, Hege Anette og Tom Magnussen, og Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag.

Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (piano/keyboards), Jahn Arild Verdal (trommer), Glenn Håkon Langemyr (steel.gitar), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (gitarer).

Mikael Jærlestrand holder kveldens andakt, og det blir et intervju med misjonærekteparet Hilde og Alf Halvorsen som også informerer om kveldens kollekt. 


ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 21 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på sangskattene fra ”bedehusland” - født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Men også å oppmuntre og inspirere til fornyelse på det samme grunnlag. Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! 

Tekstene som benyttes, er utelukkende på et skandinavisk språk.


Arrangementet i Lyngdal er det 50. i rekken av slike større sang- og musikkmøter.

Sangkvelden starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.45 - med innlagt 45 min. pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør. 

Det vil være en enkel kafeteria, som vil være åpen fra kl. 14.00.


Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 200,- for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt stort arrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, prioriteres og fordeles på misjonsoppgaver i Mali ledet av Hilde og Alf Halvorsen og misjonsoppgaver i Norge v/ESIS. 


Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse med et flott innhold og et sterkt budskap!


Søndag 13.oktober kl. 11.00 blir det møter i Allèen bedehus i Lyngdal og Reme Bedehus – samt Sødal bedehus kl 19.00 hvor talere og sangere fra ESIS deltar.


Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016