google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

ESIS med nytt storarrangement i KVS-Lyngdal


Det skjer en knoppskyting i Evangeliske Sanger i Sør med flere nye deltagere og ikke minst ei 11 år gammel jente som sang seg inn i alles hjerter denne kvelden.

Det ble en utrolig flott sangkveld i Kristen Videregående Skole - Lyngdal sist lørdag der Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) holdt sitt 50. sangmøte i rekken - og hvor vel 600 sangglade mennesker i en nesten fullsatt gymhall frydet seg over det de så og hørte gjennom evangeliet i ord og toner – ved dyktige sangere og musikere!

Mikael Järlestrand (Sverige) – som har vært med mange ganger tidligere - talte under arrangementet og fremførte nydelige sanger. En av disse var «Det finns en venn jeg elsker over alle» sammen med bl.a. «husbandet». Hans gode og smittende formidling av evangeliet over tema: Jesus som vår venn, malte Kristus som kristendommens store hemmelighet. Gjennom et par fortellinger fra Bibelen og en fra hans egen hverdag, ble vi sterkt minnet om at Herren ser til vårt hjerteforhold og ikke det ytre. 

Odd Bergum (Kristiansand) - fast sanger i alle ESIS sine arrangementer og en av stifterne, fremførte og foredro som bare han kan - sammen med dyktige musikere – trass i sine 81 år og eldstemann denne kvelden.

Den yngste var Kristina Drange (Randesund) på 11 år, som med sin flotte og klare barnestemme sang gode evangeliske forkynnende sanger til en lydhør forsamling. Rørende vakkert og et talent for fremtiden innen våre rekker!

Dag Arne Saltnes (Karmøy) hadde fått med seg kjente og dyktige musikere fra Kristiansand denne gangen. Så når de dro i gang «På Jerikos vei», var det virkelig «trøkk» fra podiet. Han gav stor ros til ESIS som en flott formidler av evangelisk budskap og kjente seg selv veldig «hjemme» i denne bedehustradisjonen – og ikke minst med Åge Samuelsen sine sanger. «Trøkk» ble det også da Søgne Kristelige Sang og Jaktlag – med sine kraftige og solide mannsstemmer (24 stk) satte i gang under sin svært engasjerte leder Øystein Olsrud! God formidling med kjente og gode evangeliske sanger! Slike trenger vi flere av rundt om!

Anita Johanne Kristensen var kommet helt fra Danmark (hvor hun nå bor) og sang i to avdelinger – hvor faren Palmer sang og spilte veldig flott sin «egen» sang.

Det følger god atmosfære med Anita sin formidling – og denne gangen ikke minst i avslutningssangen: «I de sene aftenstunder».

Gjenhøret med Henning Gustavsen, Hege Anette og Tom Magnussen ble godt mottatt - gode sanger og sangere som har kontakt med sitt publikum. Sangen «Gud er god heile tida» - er vel blitt deres «kjenningsmelodi». Hege Anette (datter til Tom) fremførte «Blott en dag» på en inderlig og nydelig måte.

Duoen Maria og Nina Iren – to unge mødre fra hhv. Hægebostad og Eiken - var et nytt bekjentskap i denne sammenhengen, men som tydeligvis publikum satte pris på – med bl.a. sangene «Han tek ikkje glansen av livet» og «Gud som gav sin egen sønn».

Misjonærekteparet Hilde og Alf Halvorsen (Normisjon) ble intervjuet, og fikk lagt misjonens store sak innover en lydhør forsamling. Gjennom sine 37 år i Mali berørte de «kallet» formidlet av Herren og nødvendigheten av å krysse grenser. Hedningene trenger evangeliet like mye som oss for ikke å gå fortapt! De mange årene i Mali handler om så vel oppturer som nedturer – men først og fremst om evangeliet sin seiersgang!

Deler av kveldens kollekt gikk til dette arbeidet som de fremdeles står aktivt i – med tilsammen nærmere 35.000 kr.

Det dyktige husbandet under sin «profesjonelle» leder Johnny Verdal bistod mange av aktørene og som vanlig var de med å løfte hele sangmøtet med sin fremstående musikalitet.

Arrangementsmessig gikk alt smertefritt – som vanlig dyktig ledet av Per Nygard.

Lydmessig ble det også meget vellykket – profesjonelt utført og koordinert av Ole Hansen

Eva Nørstrud Bjerke hadde som vanlig forberedt en god presentasjonen - med fin gjennomføring av Erik Daland - og koordinert mange oppgaver knyttet til arrangementet gjennom et solid forarbeid.

Geir Øynes – et annet stabsmedlem – hadde som vanlig hatt arbeidet med annonser, plakater, hjemmeside, m.m.

Vasvik Media ved sin utrettelige leder Inge Magnus Vasvik og dyktige medarbeidere var også her med mye flott utstyr og fikk gjort opptak for lyd og bilde – slik at det kan legges ut på YouTube senere til felles glede og oppbyggelse for hele vårt folk utover høsten og vinteren!

Folk hygget seg i og utenfor hallen - så vel før arrangementet som i pausen under møtet.

Her var gode tilbud på CD-er fra aktørene og DVD-er fra flere ESIS-opptak – og senest «Jubileums-DVD» (dobbel - 3 forskj. opptak i 2018) som også kan bestilles på tlf. 38 70 97 10 eller post@evangelietsrost.no – og få 3 tidl. DVD-innspillinger med «på kjøpet».

Bespisningen i pausen ble fordelt i to av skolens andre bygninger, og alle fikk rikelig med mat – alt unnagjort i løpet av en liten halvtime!  Så vel skolens ansatte som mange elever gjorde hva de kunne for at alle skulle trives og få en god opplevelse fra først til sist! Hjertelig takk!!

Skolens rektor Ståle Andersen la da heller ikke skjul på i sin velkomsthilsen hva det betyr for skolen å ha et misjonsfolk som er glad i skolen og daglig ber for elevene og personalet! 


søndag formiddag deltok noen av aktørene med tale og sang hhv. i Reme bedehus med Michael Järlestrand (tale/sang) – og i Allèen bedehus (Lyngdal) med husbandet og Tom og Henning. På Sødal bedehus (Kristiansand) talte Harald Kjevik, og Torunn Daland sang. 

Mye folk og gode samlinger om Guds ord. Også på disse stedene var det kollekter til ESIS.


Jesus var sentral i all formidling gjennom hele helgen, – for Han er «løsningen» på dine og mine problemer! Han har skapt oss på underfull vis og kjøpt oss tilbake som sin eiendom!

Mange gode tilbakemeldinger, takknemlige håndtrykk og sterke oppmuntringer til å fortsette dette viktige arbeidet og ikke la seg stanse av tidens forflating av det åndelige budskapet - så vel i sang som i vitnesbyrd/tale. 

Med disse sterke og gode opplevelsene i møte med fin sang og sangglade mennesker og rikt fellesskap - ser en med stor frimodighet videre fremover med planene for de neste store arrangementene i 2020:
Filadelfia, Vennesla 6. juni og Sarons Dal, Kvinesdal 10. oktober.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016