google4d18f910fe543f87.html

Hokksund Felleskor

Next

Tilbake til oversikten

Hokksund Felleskor - til plakat

I tiden rundt 1980 og utover var det fellesmøter for de fleste menigheter og organisasjoner i Haug kirke. Det oppstod behov for noen som kunne lede an allsangen. Fra 1998/99 fikk en i stand et forsangerkor på disse møtene. Første øvelse som selvstendig kor 15. januar 2001. Første framføring som selvstendig kor var i januar 2001 på Fellesmøter i Hokksund

Koret har jevnlig øvelse hver 14. dag og har omkring to fremføringer i måneden på forskjellige steder i Østlandsområdet. Medlemmene i koret kommer fra de fleste kristne menigheter og organisasjoner i Øvre Eiker. Men etter hvert har det også kommet tilsig av medlemmer fra Nedre Buskerud. Her er det et godt miljø, og de som møter opp på øvelsene blir tatt godt i mot. Hokksund Felleskor har i dag 33 innmeldte medlemmer, og gjennomsnittlig oppmøteprosent på øvelsene ligger på 74 prosent. Det viser hvor godt medlemmene trives.

Koret har en kristen profil, og etter utsagn fra utenforstående og medlemmer angående egenskaper og kjennetegn så har koret; stor sangglede, tydelig tekstuttale, variasjon i sangutvalg, godt vennskap og humor på øvelsene, god regularitet, dyktig pianist og inspirerende dirigent. Koret har hatt to sangprogrammer på TV, Normisjonen sitt innslag på Visjon Norge i 2007, og får stadig forespørsler om å synge. John Thorleif Hansen trakterer pianoet og Svein Hegle er dirigent for koret.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016