google4d18f910fe543f87.html

Ole Arvid og Henny Kolbjørnsrud

Tilbake til oversikten

Henny og Ole Arvid Kolbjørnsrud 1

Henny og Ole Arvid Kolbjørnsrud fra Heddal startet å synge sammen da de traff hverandre på slutten av 1970-tallet. De 10 - 12 første årene ble svært aktive, siden de var reisende evangelister i store deler av Norge og likeså forstanderfolk to steder.
Siden har de sunget endel i hjemmemenigheten og ellers i mange andre sammenhenger. I de senere år har Ole Arvid viet mye av sin tid til IBRA Media Norge, der han synger og taler på møter rundt omkring i landet, mens Henny har vært mer hjemmeværende.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016