google4d18f910fe543f87.html

Randi og Hjalmar Johansen

Tilbake til oversikten

Randi og Hjalmar

Randi og Hjalmar reiser rundt omkring i Norge og Sverige og forkynner Guds Ord og om betydningen av Jesus i vår tid. Dette gjør de ved hjelp av evangelisering og forkynnelse, bl.a. med sang og musikk.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016