google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding

Tilbake til oversikten

Stor sang- og musikkhelg i Notodden 13. – 14. oktober 2012.


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) planlegger en storstilt 10-års-markering med mye sang og musikk i Notodden helgen 13. – 14. oktober 2012 (Tilsvarende arrangement i Telemarkshallen 2002). Denne gangen er sang- og musikkmøtet lagt til Idrettshallen (Sætre) lørdag 13. oktober kl. 17.00 – hvor hele 10 dyktige sanggrupper/sangere skal delta med 3 sanger hver. Fra Sverige kommer Mikael Järlestrand som både synger og holder andakt.

På søndagen 14. oktober kl. 11.00 planlegger en å delta i diverse menigheter/forsamlinger i regionen med sang, info og evt. tale. På ettermiddagen kl. 15.00 blir det felles sangmøte i Betesda, Heddal med flere av sangerne fra lørdagen. Søndag kl. 19.00 blir det møte i Normisjon, Notodden Indremisjon hvor bl.a. redaktør (Evangelisten) Per Nygard taler. 

ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 13-14 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på sangskattene fra ”bedehusland” - født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Tekstene som benyttes er utelukkende på norsk, eventuelt svensk eller dansk.

Gjennom disse 13-14 årene har det blitt arrangert mer enn 30 slike større arrangement - stort sett med fylte lokaler.

Sangkreftene har stor spredning i alder – og geografi, de fleste lokalt. Arrangementet starter altså kl. 17.00 og avsluttes ved 21.30 - tiden med innlagt en times pause – hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør. 

En lokal komité (HK) har forberedt de mange praktiske sidene ved dette storarrangementet med bl.a. egen matkomité. Ellers har det vært stor grad av dugnadsinnsats og sponsing (annonser) knyttet til forberedelsene, noe som både inspirerer og fyller HK med takknemlighet.

HK regner med at folk møter villig fram fra hele regionen og fyller Idrettshallen denne kvelden. 

Som vanlig vil det bli tatt opp kollekt til ESIS sitt eget evangeliseringsarbeid - samt misjonsarbeid i Norge og  India.

Se annonser i avisene når arrangementet nærmer seg!

Vi håper mange vil be for denne helgen!


Per Nygard, dgl. leder


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016