google4d18f910fe543f87.html

Bugården Menighetskor

Bugården menighetskor


Bugården Menighetskor tilhører Bugården kirke i Sandefjord. Medlemmene i koret består av kvinner og menn i alle aldre. Øvelsene foregår hver tirsdag fra 19.00 - 21.00 med påfølgende kaffekos i kirkestua.  Menighetskoret med dets dirigent Erling Grostad, synger på konserter, sangkvelder og gudstjenester. Repertoaret er variert. Koret er selvstyrt og velger eget styre.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016