google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Klippen, Jørpeland

lørdag 27. januar 2018 kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) arrangerer 

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.
web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016