google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Evangeliske Sanger i Sør i Filadelfia, Vennesla er avlyst.


Pressemelding

Koronavirus har nærmest lammet alt forsamlingsliv gjennom langt over et år, og mye er satt «på vent»! Det har vært et år hvor mye av det tilvante har blitt snudd «på hodet». Dette har også rammet det kristne forsamlingslivet ganske hardt. For troens folk er det helt avgjørende å kunne samles – enten i husmøter (som på Hans Nilsen Hauge sin tid) eller i større forsamlinger. Men dette har det nærmest vært satt en stopper for! Så både frustrasjon over langvarig nedstenging og inderlig lengsel etter å samles har levd side om side blant Guds folk! 

Men vi mister ikke motet! Vår himmelske Far «har fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp»! Så vi setter vår vei i Herrens hånd og stoler på Ham! Han skal gjøre det! Slik lyder den sterke formaningen til oss i Davidssalmen 37, og den vil vi følge også videre i arbeidet i Evangeliske Sanger i Sør - som har vokst til en enda større «bevegelse» i det stille midt under pandemien og dermed bevist sin indre kraft og sangens sterke stilling blant troens folk. Målsettingen har vært å ta vare på den evangelisk forkynnende sangskatten fra «bedehusland» gjennom bl.a. store sangmøter hvor flere tusen mennesker har vært samlet mange ganger. Sangene som synges, er født i vekkelser og har gitt næring til åndelig liv i generasjoner under skiftende kår.


Når en nå begynner så smått å samles igjen, merkes dragningen og lengselen etter å bli oppmuntret og inspirert til fornyelse på samme grunnlag - med budskapet fra en hel bibel som innhold og en musikk som er tilpasset dette og innåndet av dette.

Så først og fremst en stor takk til alle våre «medlemmer» som har holdt «ilden» ved like i denne lange ventetiden! Men også en like stor og gledelig takk til alle dere som jevnt og trutt har sluttet dere til denne «bevegelsen» og dette sangglade vekkelsesfolket som har latt seg begeistre gjennom årene og selv vært med å skape begeistring og forventning hos stadig nye mennesker! Nå håper og ber vi om at denne bevegelsen må bre seg i vårt folk og resultere i virkelig storsamlinger igjen når det forhåpentligvis åpnes igjen for dette utover sommeren og høsten!  All ære og pris til Herren!


Som dere kjenner til, var det bestemt ny storsamling lørdag 5. juni d.å. i Filadelfia i Vennesla. Men dette lar seg selvsagt ikke gjøre – slik smittesituasjonen fortsatt er i landet – dessverre! 

MEN MERK DEG LØRDAG 16. OKTOBER I SARONS DAL, Kvinesdal! Da håper vi at det er åpnet igjen for slike storsamlinger som ESIS har fått ha i mer enn 20 år – flere ganger i året! Vær med å be om det! Og mens vi venter - på å møtes igjen, må vi sørge for å oppbygges på vår høyhellige tro og vinne mennesker for Jesus. Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016