google4d18f910fe543f87.html


20 årsjubileum for Evangeliske Sanger i Sør vil finne sted i 2018. Da blir det hele 3 store sangmøter i ESIS-regi.
Selve jubileumsmøtet vil finne sted i Filadelfia Vennesla, der det 2. og det 3. møtet ble holdt etter oppstartmøtet i Kristiansand i 1998.Salgsplakat DVD 25-26 FB


Det siste videoopptaket fra sangmøtet i Filadelfia Vennesla kan du bestille her. 

Du finner også tidligere innspillinger på den samme siden. Du kan også ringe 38 70 97 10 for å bestille.

____________________________________________________________________________

Referat fra ESIS-møte som var i Eiken 27. mai 2017 kan du lese her
____________________________________________________________________________

Referat fra ESIS-møte som var i Egersund 1. oktober 2016 kan du lese her

 ____________________________________________________________________________

Referat fra ESIS-møte som var i Vennesla 4. juni 2016 kan du lese her

____________________________________________________________________________

Hilsen ved Gunnvor Krogen Stokkas gravferd tirsdag 19. januar 2016 kan du lese her!

___________________________________________________________________________

Aktuellt innlegg om å bevare den evangeliske sangskatten kan du lese her!

___________________________________________________________________________

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016