google4d18f910fe543f87.html

Radio Evangeliets Røst fortsetter

Next

Radio Evangeliets Røst vil fortsette driften og sine sendinger som tidligere! 

RER m.slagord transp


Dette har man nå kommet fram til etter at det i sommer har vært usikkerhet rundt radioens videre drift.
Nye medlemmer
 i foreningen Evangeliets Røst er på plass og man er kommet til enighet med Bladet Evangelisten om videreføringen av radioen. 
Bladet Evangelisten trekker seg fra all videre radiodrift og endelig avtale og formaliteter rundt dette vil skje innen kort tid.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016