google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Flerbrukshallen, Eiken

lørdag 27. mai 2017 kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) arrangerer et nytt stort sang- og musikkmøte lørdag 27. mai kl. 1700 i Flerbrukshallen i Eiken.
Det er dannet en lokal komitè som representerer mange foreninger/forsamlinger i Eiken, Konsmo, Byremo og Åseral. Dette er vi svært takknemlige for, og en har store forventninger til dette arrangementet. 


9 dyktige sanggrupper/sangere
skal delta med 3 sanger hver. Noen har vært med ved tidligere arrangement, og noen er nye i denne sammenhengen: Oline Meland, Ann Kristin Eikeland, Bente Risdal, Odd Bergum, Odd Dubland, Gaute Melberg med døtrene Anni og Grethe, Mannsdominans, Kor Eiken og Frikstad Musikkor.

Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (piano/keyboards), Jahn Arild Verdal (trommer), Glenn Håkon Langemyr (steel.gitar), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (gitarer).

Ole Kristian Iglebæk holder kveldens andakt, og det blir et intervju.

ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 19 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på sangskattene fra ”bedehusland” - født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Men også å oppmuntre og inspirere til fornyelse på det samme grunnlag. Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! 

Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk.

Arrangementet i Eiken er det 42. i rekken av slike større sang- og musikkmøter.

Sangkvelden starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.45 - med innlagt 45 min. pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør. Det vil være en enkel kafeteria, som vil være åpen fra kl. 14.00.

Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 150,- for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt stort arrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, prioriteres og fordeles på viktige oppgaver - så vel til eget misjonsarbeid i Norge som til ytremisjon. 

Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse -med et flott innhold og et sterkt budskap!

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.
web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016