google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Enestående sang- og musikkmøte i Eiken


I strålende sommervær var ca 650 forventningsfulle mennesker samlet i en fullsatt Flerbrukshall i Eiken (Hægebostad kommune) lørdag 27. mai ut kl 17.00 hvor Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) avholdt sitt 44. sang- og musikkmøte med i alt 9 aktører og eget husband - ledet av Johnny Verdal. Hit var de kommet fra Kvitsøy i vest, nesten fra svenskegrensen i øst og Sunnfjord i nord.   


Det hele ble satt i gang ved en av komitémedlemmene, Tom Reidar Eikeland fra Konsmo, som ønsket velkommen, delte Guds ord med publikum og ledet deretter i bønn.

Per Nygard - daglig leder og hovedansvarlig for arrangementet – overtok, ledet og loset også dette sangmøtet dyktig og ledig i havn. Målsettingen for også denne storsamlingen ble understreket helt fra starten – nemlig at de fremmøtte skulle få et fornyende møte med Jesus - til frelse, fornyelse og sann oppbyggelse! 

Aktørene hadde en brei flott og god bredde aldersmessig, geografisk og sammensetting - ungdommer (19-30 år), middelaldrende (30-50 år) og alderdom (over 80 år) – med solister, duetter, grupper og kor. Det geografiske var ivaretatt med fire aktører lokalt ("Indre bygder"): Oline Meland, Ann Kristin Eikeland, Mannsdominans og Kor Eiken

Sørlandet: Odd Bergum, Bente Risdal og Frikstad Musikkor,

Rogaland: Odd Dubland og Gaute Melberg/Anni Askeland.  

Alt ble fremført og formidlet med stor profesjonalitet, stor innlevelse og i en enestående atmosfære!  Den smittende begeistringen gjennom evangelisk forkynnende sang i tre og en halv times program grep hjertene og ble til stor oppbyggelse for mange! Flere gav da også tydelig uttrykk for nødvendigheten av å ta vare på den store evangeliske sangskatten som vi har «arvet» gjennom generasjoner, men som også våre barn og barnebarn sårt trenger til. Derfor er det vårt store ansvar å forvalte og videreføre dette på en troverdig og riktig måte!

Svekkelsen og til dels fraværet av denne «skatten» i mange sammenhenger i dag påfører stor åndelig skade i hjem, skole og forsamlinger! Mye «overfladisk» lovsang uten sentral bibelsk substans forflater viktige områder i den kristne forkynnelsen og leder mennesker på avveier i stedet for inn til et dypere og mer frigjort liv med Jesus! - Dette er et stort savn! Derfor trenger vi sårt til også slike storsamlinger som dette og hvor vi møter mennesker med den samme uro og nød for fremtiden!

Møteleder understreket sterkt at det å kjøpe noen av aktørene sine CD-er og ESIS sine mange DVD-produkter og benytte disse til egen oppbyggelse, samle mennesker i sitt hjem til flotte sang- og musikkmøter, gi dem bort som gaver til slekt og venner - samt å tenke åndelig omsorg som pårørende til mennesker på våre mange aldershjem, skulle være en viktig og prioritert oppgave for oss alle!

Dette er også en sterk oppfordring til deg som leser dette, om å benytte deg av dette og kontakte oss på vår hjemmeside evangeliskesangerisor.no.

Som vanlig ble det et interessant intervju med en av aktørene, Odd Dubland som fortalte fra sin oppvekst, sitt kall til omvendelse og sitt lange emissærliv i mer enn 40 år, om sorg og motgang – samt gode råd og tanker omkring evangeliske forkynnende sang kontra "lovsang". 


Kveldens andakt ble holdt av Ole Kristian Iglebæk som innledningsvis beskrev sine 22 år som forstander/forkynner for de to "Fri-menighetene" i hhv Eiken og Åseral.  Andakten var et gripende personlig vitnesbyrd - med en sterk innbydelse til å komme "hjem igjen" til den Herre Jesus som står og venter med en vidåpen favn – og som hele tiden «leter inntil han finner den bortkomne»! Helt til slutt hadde han en varm innbydelse til frelse og forbønn!

I det flotte sommerværet ble det hele en stor fest - også i pausen hvor en stor stab av frivillige hadde sørget for rikelig med mat og forfriskninger på mange «matstasjoner» utendørs på det store tunet! Folk pratet og koste seg og fikk hilse på mange både kjente og ukjente! 

Den store lokale komitéen – sammen med ESIS sin egen stab - sørget for at alt det praktiske rundt arrangementet gikk "på skinner”. Lydmessig ble det også meget vellykket – dyktig utført og koordinert av Ole Hansen. Han sørget også for opptak av lyd med tanke på en enkel DVD-produksjon, mens Geir Øynes tok seg av bildeopptak. ESIS sin koordinator Eva Nørstrud hadde laget en flott og oversiktlig presentasjon som ble vist på storskjerm under møtet.

I kollekt ble det gitt ca. kr. 30.000,-, og lokale firma hadde velvillig bidratt med et tilsvarende beløp i sponsorstøtte! Dette sammen med inngangsbilletter og matsalg vil gi det nødvendige overskudd som trengs for fortsatt økonomisk drift og videre realisering av vårt kall og våre visjoner i tjenesten for evangeliet. 

Møteleder Per Nygard kunne med glede formidle styrets ambisjoner om en storartet jubileumsfeiring neste år hvor en ønsker tre storarrangement fordelt utover året i Ryfylke, Egersund og Kristiansand.


(NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016