google4d18f910fe543f87.html

Veianvisning


Hvis du kjører rv.42 mellom Evje og Tonstad, så ligger Eiken omtrent midt imellom.


Hvis du kommer langs E18 østfra, tar du av ved Arendal, og kjører på rv. 42 mot Evje og Eiken. Det er ca. 125 km. fra Arendal til Eiken. 


Hvis du kommer fra Kristiansand kjører du på rv. 9 mot Hægeland, rv. 462 til Bjelland, rv. 455 til Sveindal og derfra følger du rv. 42 til Eiken. Det er ca. 85 km. fra Kristiansand til Eiken. Hvis du kommer fra Flekkefjord kjører du på E39 mot Hægeland, rv. 461 til Kvinesdal, fortsett videre til Birkeland og derfra følger du rv. 751 til Eiken. Det er ca. 55 km. fra Flekkefjord til Eiken. 


Hvis du kommer fra Stavanger tar du av E39 ved Ramsland, (like etter avkjøringen til Egersund) og kjører på rv. 42 via Tonstad og helt fram til Eiken. Det er ca. 97 km. fra Ramsland til Eiken. VELKOMMEN!


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016