google4d18f910fe543f87.html

Greåker Frikirkes Mannsmusikk

Tilbake til oversikten

Greåker Frikirkes Mannsmusikk

Mannmusikken er en gjeng mannfolk som selv har tatt imot Jesus som sin frelser. Vi er rundt 30 ”godt voksne" menn med ulik yrkesbakgrunn, der ca. 10 av oss tilhører Greåker Frikirke. Resten kommer fra ulike menigheter rundt omkring i Østfold.

Vi har øvelse hver mandag og fellesskapskveld en gang i måneden. Der får vi være til hjelp og inspirasjon for hverandre. Vi pleier vanligvis å være rundt 20 når vi er ute og synger på møter, noe vi gjorde et 40-tall ganger siste året. Vi arrangerer også ”Syng med oss" - kvelder i kirken.

Mannsmusikken ønsker å få dele evangeliet om Jesus gjennom sang, musikk og vitnesbyrd. 
Vi vil gjerne oppmuntre og berike andre som vil høre på oss. Hovedmålet vårt er å synge og vitne om Jesus. 

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016