google4d18f910fe543f87.html

Grimstad våren 2019


Normisjonshallen i Grimstad, lørdag 1. juni 2019

Normisjonshallen1

Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) er i full gang med planlegging av nytt stort sang- og musikkmøte i den nye Normisjonshallen som ligger ved Bibelskolen i Grimstad. 

Bibelskolen Grimstad big
Deltagerliste og bilder finner du her

Pressemelding finner du her

Veibeskrivelse og bilder finner du her

Kart finner du her

Overnattingsopplysninger finner du her

Parkeringsmuligheter finner du her

Plakat finner du her

Program finner du her


Vi håper at folk møter villig fram fra hele regionen og fyller den nye Normisjonshallen denne kvelden. 


Be for dette og vær med å gjøre det godt kjent!
web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016