google4d18f910fe543f87.html

Fjordingane

Tilbake til oversikten

5bmOHFH3SnSFL5wi5XDkoA thumb 11d4f

Fjordingane 
kan du høre her:       
https://youtu.be/Y-X4hifnTpM

Fjordingane
er ei kristen mannsgruppe frå Ryfylkefjordane, og aksjonsområdet vårt er i hovudsak Bedehus-Noreg. Songane våre går i Country/Bluegrass-stil, og dei fleste tekstane er henta frå den blå (brune) Songboka - Syng for Herren. 

Vårt ynskje er å spreia glede med glad musikk, samt at du kan få eit avgjerande møte med Jesus, Han einaste som kan frelsa oss frå Fortapinga.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016