google4d18f910fe543f87.html

Gaute Melberg m/døtrene Anni Askeland og Grethe Vasstveit

Tilbake til oversikten

 Grethe Vasstveit                          Gaute Melberg                        Anni Askeland

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016