google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Storstilt sangkveld for 2200 mennesker! 


Det var en stor opplevelse å komme sammen i Amfiet i Kongeparken lørdag 15.juni - og prise og synge om Jesus! Nils Terje Aarsland ønsket de fremmøtte velkommen og hilste med ordene fra Joh 3,16. Han understreket at kveldens arrangement var en del av Guds store redningsaksjon. Sangere, vitnesbyrd, kollekt, ledelse, bønn, intervju og andakt hadde dette perspektivet. Arrangementet ble en forlengende hand fra Herrens trone.


Sangere med gnist

Det var sjette gangen Evangeliske Sanger i Sør var i Kongeparken. Det er alltid spennende om folket kommer. Men det er tydelig at mange setter pris på de evangelisk forkynnende sangene. Rundt 2200 mennesker fylte Amfiet. Dette ble veldig oppmuntring så vel for Hovedkomiteen som for de mange fremmøtte og de som brenner for å ta vare på denne sangskatten. 

Per Nygard hadde gleden av å presentere de ulike aktører og lede kvelden. Hver på sin måte sang de om himlen, Jesu frelsesverk og den nåde som er kommet oss til del. Men det var ikke bare sang fra podiet. Det var en stor opplevelse at alle de fremmøtte fikk ta del i fellesangene om Jesus.

Aktørene som deltok var solister, kvartetter og flere store grupper i ulike aldre. Fra Sunnmøre kom Valderøykvartetten og fra Karmøy Ida Serine og Synnøve Aanensen og mannsgruppen Havgap. Fra Rogaland for øvrig kom Odd Dubland og Oddrun Helen Dubland Sivertsen (far og dtr.), Fjordingane, Renanah og Randaberg Mannskor. Fra Flekkerøya var Flekkerøy Sangkamerater og Hymnos – og helt fra Kanariøyene og Sverige kom Kanarieteamet. Det ville bli for langt og nevne alt om de ulike aktører. Men på hver sin måte ga de et klart og godt vitnesbyrd om Jesus. Det var dyktige sangere og musikere. Johnny Verdal som musikalsk leder sydde sammen både sangen og musikken på en god og trygg måte. Alle formidlet Jesus til folket.


Den bortkomne sønnen kom hjem

Tema for storsamlingen var hentet ut fra Luk 15: Den bortkomne sønnen som kom hjem. Dette kom også tydelig frem i intervjuet Nygard hadde med Jarle Strøm. Han vokste opp i et kristent hjem, men i ung alder gikk han bort fra Jesus. Livet kan sammenlignes med sønnen i lignelsen som Jesus fortalte. Jarle gikk bokstavelig med strømmen og kom bort fra sin Frelser og bort fra familien. Hans egen familie og hjem gikk i oppløsning, og til sist ble livet snudd fra fest til selvmordstanker. Men så tenkte han på hjemmet han hadde vokst opp i, tok kontakt med foreldre og ble ønsket velkommen hjem! Det ble fest i hjemmet som ikke hadde sett sønnen på lang tid. Det ble frelsesmøte både til glede i hjemmet og i himmelen. Et gripende vitnesbyrd om at Jesus er på leiting inntil han finner det som er kommet bort.

Dette var også utgangspunktet for andakten til faren Nils Kåre Strøm. Jesus er veien til Faderen. Det store sang- og musikkmøtet ble et vekkelsesmøte. Mange søkte forbønn etter møtet.


Bibler til Kina og radioarbeid i India

Evangeliske Sanger i Sør har «Bibler til Kina» og «Radioarbeid i Sør-India» (Evangelistens Misjonstjeneste) som sine viktigste misjonsprosjekt. Det ble samlet inn kr 173.365,- denne kvelden. I tillegg kom det inn et betydelig beløp i matsalg og kr 90.000,- i sponsormidler. Søndag 16. juni var det hele 7 møter i distriktet hvor sangerne fra kvelden før deltok. Fra disse møtene ble det samlet inn ca. 35.000 kr. Det ble derfor et stort økonomisk løft så vel for ESIS som for nevnte prosjekt.

Et slikt arrangement kan bare oppleves! Det ble også gjort opptak av kvelden i Kongeparken Amfi. Snart er dette tilgjengelig og blir å få kjøpt. Da får flere oppleve sangen og vitnesbyrdet om Jesus i ord og toner!

Tekst: Kurt Urhaug


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016