google4d18f910fe543f87.html

Evangeliekoret

Tilbake til oversikten

Evangeliekoret er Tabernaklets menighetskor for voksne, og legger hovedvekt på klassisk (tradisjonell) sang og musikk. De er mye ute og synger, samt at de deltar på menighetens møter og samlinger.

Evangeliekoret ledes av Anne-Berit Holte Langmyr (musikalsk leder) og Allan Karlsen (leder for korstyret). Tlf. 91196882/ 94489675.

Koret har to pianister, Allan Karlsen og Svein Drågen, samt flere andre musikere. De har jevnlige øvelser, ca hver 14. dag.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016