google4d18f910fe543f87.html

Referat

Tilbake til oversikten

Storartet sang- og musikkhelg i Notodden

Alle aktørene på plattforma


750 forventningsfulle personer fra Ørje i øst til Bergen i vest, fra Sogn i nord til Kristiansand i sør, fylte idrettshallen i Notodden lørdag 6. juni hvor Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) avholdt sitt 40. sang- og musikkmøte med i alt 40 dyktige sangere og musikere. Samme geografiske spredning var det også blant aktørene.  

Plattforma

En lokal komité bestående av representanter fra ulike forsamlinger/foreninger har vært i arbeid i drøyt ett år med planleggingen av denne helgen. Eva Nørstrud - som har koordinert dette arbeidet – kan fortelle at det er lagt ned en betydelig innsats med de mange praktiske forberedelser som et slikt arrangement krever.  Denne helgen var over 80 mennesker i sving med henting og bringing av 850 stoler fra forsamlingshus rundt om byen, rigging av scene og sal, baking av kaker, servering, pynting, m.m. Gjennomføringen gikk helt strøkent uten noen ”feilskjær”. Dette vitner om god planlegging og systematisk gjennomarbeidelse på forhånd. Det har vært mye slit og arbeid, men også veldig kjekt å kunne jobbe sammen på tvers av alder og tilhørighet med et slikt storarrangement. Vi fikk vist at dugnadsånden lever i så vel byen som i bygda vår forteller Eva Nørstrud.  Hun forteller at næringslivet/forretninger i Notodden og Heddal har stilt opp som sponsorer av arrangementet.

P1070818 

Den samme dugnadsånden er fortsatt til stede blant de mange aktørene som deltok, slik det også har vært opp gjennom alle disse 17 årene som Evangeliske Sanger i Sør har drevet sin virksomhet.

Aktørene denne gangen var sangevangelistene Marit & Irene (Sunnmøre), Knut Inge Røen (Hordaland), Odd Dubland (Rogaland), Odd Bergum, Bente Risdal (Sørlandet), Hokksund Felleskor (Buskerud) og telemarkingene Berit & Arne Øystein Rambekk (Porsgrunn), Randi Brattetveit, Henny & Ole Arvid Kolbjørnsrud (Heddal).

 

P1070848 

Bente Risdal  

De var alle svært dyktige, holdt høy kvalitet og utviste stor glede og begeistring over å formidle evangeliet om Jesus gjennom sangen. Ja, det var tydelig at budskapet i de mange evangeliske forkynnende sangene grep så vel aktører som publikum på en sterk måte. Dette gav seg utslag i syndenød og ønsker om forbønn - særlig i møtene på søndag. Dermed ble det også stadfestet det som møteleder Per Nygard refererte til ved flere anledninger om at ”sjeler kan vinnes ved sang” - slik det står i ESIS sin fanesang ”Syng evangeliet om Jesus”.  Møteleder, som også er daglig leder i stiftelsen Evangeliske Sanger i Sør, legger ikke skjul på at målet for disse storsamlingene er at mennesker får et møte med Jesus - enten til frelse eller fornyelse. 

Under en slik helg legger arrangøren også til rette for at det sosiale blir ivaretatt. Flere timer før sangmøtet startet lørdag var det åpen kafeteria hvor en kunne kjøpe seg mat og sitte og prate sammen. Gjensynsgleden var stor, slik det ofte blir når det går lang tid mellom hver gang en møtes. Hyggen og praten var også tydelig tilstede blant de mange som bodde i campingvogner og bobiler denne helgen.

 

Summen av de mange tilbakemeldingene som er kommet, er at dette har vært ett av de beste arrangementene som har vært gjennomført i regi av ESIS.

Vi lever i en avkristningstid i vårt folk og land, og det er store angrep mot vår rike evangeliske sangskatt – samtidig som likegyldigheten og søvnen griper om seg blant troens folk. ”Krefter” svikter hos arbeidsfolkene, og en går trett i det åndelige arbeidet, slik Nehemja opplevde det når han skulle bygge opp igjen Jerusalems murer som lå nede. Men slik de bad til Gud og lot han stride for dem, slik må også vi gjøre det i vår tid for at arbeidet skal lykkes og mennesker bli frelst, sier daglig leder Per Nygard som hadde hovedansvaret for arrangementene hele helgen og ledet sangmøte med stor dyktighet og engasjement.


Per Nygard kan fortelle at neste arrangement er kommet langt i sin planlegging og finner sted i Hjertnes Kulturhus, Sandefjord lørdag 10. oktober dette år, og hvor det også blir DVD-opptak.

I mai/juni 2016 blir det et tilsvarende arrangement i Filadelfia, Vennesla. 


(NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016