google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Sarons Dal, Kvinesdal,

lørdag 16. oktober 2021 kl. 17.00.


Etter ett og et halvt år med «unntakstilstand» pga covid19 åpnes det endelig også for Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) sine store sang- og musikkmøter – noe som vi og tusenvis av mennesker rundt om i landet har lengtet etter og ventet på i denne tiden!


Så allerede lørdag 16. oktober kl. 1700 i Sarons Dal skjer det! Dette er første gang vi er i Kvinesdal med et slikt arrangement! I den store og flotte hallen er det hele 3.000 sitteplasser! Den største fullriggede møtesal mellom Bergen og Oslo! 

Hallen har en enestående flott beliggenhet like ved elven gjennom dalen med romslige parkeringsforhold og flotte fasiliteter innendørs. Veien til hallen blir godt merket med skilt og ligger i kort avstand fra E39.  For deg som har anledning til å stanse igjen til neste dag, er det god plass for campingvogn/bobil rett ved siden av hallen. 

Hele 7 dyktige sanggrupper/sangere skal delta med 3-4 sanger hver. Noen har vært med ved tidligere arrangement, og noen er nye i denne sammenhengen: Anita Johanne Kristensen m/band, Anne Lise Haddeland, Arne Pareli, Emilia Lindberg (Sverige), Even og Eivind Ydstebø, Mette og Roger Sørensen og Søgne Kristelige Sang og Jaktlag.

Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (keyboard), Jahn Arild Verdal (trommer), Glenn Håkon Langemyr (steelgitar), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (el.gitar).

Den kjente pastoren og forkynneren Sten Sørensen holder kveldens andakt, og ordføreren i kommunen Per Sverre Kvinlaug blir intervjuet av møteleder Per Nygard.

ESIS er en ideell stiftelse som startet i Kristiansand for 20 år siden av fire etablerte kristne sanggrupper i nært samarbeid med Bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på den evangelisk forkynnende sangskatten fra ”bedehusland” gjennom store sangmøter og DVD-opptak rundt om i Sør-Norge – fra svenskegrensen i øst til Vestlandet - noen ganger med et par tusen mennesker tilstede. Sangene som synges, er for det meste født i vekkelser og har gitt næring til åndelig liv i generasjoner. Her ønsker en å oppmuntre og inspirere til fornyelse på samme grunnlag og spre det gjennom tusenvis av DVD-er utover det ganske land! Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! Etter hvert har dette gitt «knoppskyting» til lignende arrangement flere steder i landet. Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk, men noen ganger også med flotte svenske innslag som denne gangen i Kvinesdal.

Arrangementet i Kvinesdal - det 51. totalt - av slike større sang- og musikkmøter.

Sangkvelden starter kl. 1700 og avsluttes ca. kl. 2130 - med innlagt 45 min. pause for kjøp av mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør. Hallen er et flott lokale med egen stor kafeteria som vil være åpen i pausen.

Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 200,- for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt storarrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, prioriteres og fordeles på viktige indre- og ytremisjonsoppgaver. 

Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse  -med et rikt innhold og et sterkt budskap!


Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016