google4d18f910fe543f87.html

Saron Trekkspillklubb

Next
Saron Trekkspillklubb


Saron Trekkspillklubb ble stiftet den 19 nov. 2012, og er i dag 13 stk. De spiller stort sett kristene melodier/sanger, som de fleste kjenner igjen og er med og synger eller" traller" til. Trekkspillklubben har hatt spilleoppdrag på formiddagtreff og kveldsammlinger rundt omkring, og består av både kvinner og menn. Medlemmene er fra, Oslo, Høland, Drammen, Langesund, Lillestrøm og Nannestad.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016