google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i kulturhuset Hjertnes, Sandefjord, 

lørdag 10. oktober 2015 kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) arrangerer et nytt sang- og musikkmøte lørdag 10. oktober i kulturhuset Hjertnes i Sandefjord. Det er nå 15 år siden vi hadde et tilsvarende arrangement i Jotunhallen i februar 2000 - som ble meget vellykket og hvor det kom hele 2000 mennesker!

Denne gangen har vi fått med oss sangevangelist Lennart Larsson fra Sverige, som har reist med evangeliet i en årrekke, både i Sverige og i Norge.
Ellers deltar følgende sangere/grupper: Odd Bergum (Kr.sand), Bjørnar & Bent Harald Berntzen (Skårer), Johan & Gunilla Sigvardsson (Sverige), Mirjam & Joel Dyrhovden (Tysse), Harmony (Larvik)
, Bugården Menighetskor (Sandefjord), Mannsmusikken (Greåker) og Saron Trekkspillklubb (Oslo).

Husorkesteret ledes av Johnny Verdal (keyboard), Jahn Arild Verdal (trommer), Helge Johannesen (steelgitar), Arnt Haddeland (bass), Torkel Haddeland (el.gitar), Thorbjørn Holt (el.gitar).

Det blir appell ved Lennart Larsson og intervju av Vidar Bergstrøm.

ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 17 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på den evangeliske sangskatten, som ble født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk/nordisk.

Det har blitt arrangert ca. 40 slike større sangarrangement, stort sett med fylte lokaler.

Sangmøtet starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.30 med en innlagt 45 min. pause hvor man kan få kjøpt mat og forfriskninger, samt sang- og musikkprodukter, både fra ESIS og de enkelte aktører. 

Det blir åpen kafeteria fra kl. 14.00.

Også denne gangen blir det inngangspenger på kr. 100,-, dette for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt storarrangement. Dermed vil kollekten som tas opp i møtet, prioriteres og fordeles mellom eget misjonsarbeid i Norge og misjonsoppgavene i Sør-India knyttet til Evangelistens Misjonstjeneste.

Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse med et flott innhold og et sterkt budskap!

Søndag 11. oktober blir det møter flere steder i Sandefjord og omegn. Dette annonseres i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg! Se også vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for detaljert informasjon.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016