google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten


Frelsesmøte i Sarons Dal lørdag kveld den 15. oktober.

Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) hadde for andre gang sitt store sang og musikkmøte i Sarons Dal Hallen lørdag kveld den 15. oktober. Sangerne understreket budskapet og gjorde kvelden til et vekkelsesmøte. Sterke inntrykk fikk også de mange tilhørerne, fra Kari Edvardsen, som ble intervjuet av datteren Mona.

Rundt 700 tilhørere trosset regn og vind og møtte opp i den store Sarons Dal hallen lørdag kveld. Folk kom fra både øst og vest, og ikke minst fra «bibelbeltet» på sørlandet. De fikk høre både tidligere aktører i ESIS-ammmseheng, men også nye aktører fra både inn og utland. 
Mona Edvardsen Selseng ønsket velkommen og overlot den videre ledelsen til Geir Øynes som var møteleder.

Lennart Larsson fra Västra Ämtervik ved Fryken i Sverige var også en god bidragsyter av de evangeliske sangene. Han varierte sine framførelser mellom trekkspill og piano, og ble også akkompagnert av husorkesteret på en helt glimrende måte. Hans tolkning av sangen Wait a little longer please Jesus/Vent litt lengre kjære Jesus, ga tydelig tilkjenne at man ønsker flere med på himmelveien. Dette var forøvrig et tydelig budskap i mange av sangene denne kvelden. På søndag kveld deltok han også i Salen Flekkefjord med både sang og tale.

Et nytt blad i denne sammenhengen var Martin Lindhjem og Aleksander Olsen fra gruppen Virkelig Fri, som bidro med både Aage Samuelsen og Curt&Roland-sanger. De er sangevangelister innen Misjonssambandet, som holder til på Jæren og gledet tilhørerne med deres gode sanger. 

Dag Arne Saltnes delte også flere Aage Samuelsen-sanger og han ble akkompagnert av sitt eget band The good old boys. De var forøvrig midt i en møteturné på Sørlandet og dette var et av disse møtene der de deltok.

Vi fikk også lytte til en lokal aktør idet Anita Johanne Kristensen fra Hauge i Dalane deltok sammen med sitt eget band. Hun hadde også med seg Mona Edvardsen Selseng og sin egen far Palmer Omdal, som også framførte hver sin sang. Anitas ønske var, som for de øvrige, å forkynne evangeliet om Jesus gjennom hennes sang.

De aktørene som kom lengst vekk fra var Svein í Prestgarði og Eyðun Jacobsen fra Færøyene. De spilte begge to på gitar og ble forøvrig akkompagnert av ESIS sitt eget husorkester. Deres innlevelse og vitnesbyrd grep folk i salen og budskapet lød klart og tydelig. Søndag kveld deltok de også på møte i et fullsatt Sødal bedehus i Kristiansand. 

Men også Gaute Melberg og datteren Anni Askeland fra Ryfylke gledet tilhørerne med deres gode og stillferdige sang til eget keyboardakkompagnement, supplert av Johnny Verdal på piano. Gaute er også kjent fra mange møtekampanjer rundt omkring i landet, ofte sammen med andre forkynnere. Anni og Gaute deltok også på formiddagsmøtet i Kvinesdal bedehus på søndagen der han talte og begge to sang.

Mona Edvardsen intervju sin egen mor Kari som fortalte om samlivet med Aril Edvardsen, som døde i 2008. Det var gripende å lytte til hvordan deres liv ble forandret etter at Aril ble frelst i ung alder og det samme for Kari. Vi fikk høre hvordan det var å være kona til Aril i denne tiden og hun svarte så direkte på spørsmålet om hun ville ha valgt et vanlig liv: «Jeg kjenner ikke til noe annet liv enn det jeg har levd, jeg kunne prøvd å gjøre det bedre, men ikke å hatt et annet liv.»

Lennart Larsson var den som holdt andakten i siste avdeling av møtet. Han leste fra 1. Sam. 7,12 om Samuel som reiste en støtte/sten og kalte stedet Eben-Eser som betyr at intill nå har Herren hjulpet.
Han leste også fra 1. Mos. 32,31 om Jacob som så solen rinne da han kom forbi Pnuel.
Lennart henvendte seg så til mennesker som har alt dette i sin erfaring, og som har stor interesse for det som skjer i kristne rekker. De følger med på tidens tegn, men savner allikevel fellesskapet med andre kristne. Han minnet oss imidlertid om at  det er mulig å få møte Gud som Jakob og merke en ny soloppgang over vårt liv. Den som vil kan få en ny start i kveld, og vi kan reise en minnesten og få se solen gå opp i vårt liv. Og resultatet uteble heller ikke  da en mann bekjentgjorde at han ønsket å gi sitt sitt liv til Jesus når Lennart i slutten av møtet kom med en klar innbydelse til frelse.

Kollekten denne gangen gikk også til å skaffe bibler for det ukrainske folket og de militære i landet. Det viser seg at det er et stort behov for bibler i Ukraina og og det kommer bl.a. av at det er en stor søkning til Guds ord.
Bibelselskapet i Ukraina jobber over hele Ukraina med å spre bibler, nytestamenter og bibeldeler til alle som ønsker seg det. Når livet er vanskelig, så søker mennesker ofte til Guds ord for håp og oppmuntring. Dette har også skjedd i Ukraina. Krigen har ført til en vekkelse, og behovet for alle typer bibler er stort! Mennesker på flukt søker til kirkene, og de spør ofte etter en bibel. Bibelselskapets ansatte og frivillige kjører ut bibler og nytestamenter i sine egne biler over hele landet, ofte med fare for sitt eget liv. Bibler på ukrainsk og russisk er også etterspurt i flyktningleire både i Ukraina og i nabolandene. Dette førte til at det ble gitt en stor gave til prosjektet.

Dette 53. sang- og musikkmøte i rekken av ESIS-møter, vil kanskje så langt få karakteristikken «et av de beste». Publikum uttrykte i alle fall glede over det de fikk høre denne lørdagskvelden i Kvinesdal sin storstue.
Hele sangmøtet bar preg av at aktørene var der for å formidle evangeliet om Jesus, ikke for å prestere noe i egen kraft. Det gikk en rød tråd gjennom alle sangene som pekte på nettopp dette.

I pausen var det rik anledning for publikum å kunne kjøpe seg litt mat og drikke samt skaffe seg opptak fra enkelte av aktørene. I ESIS-sammenheng ønsker man å spre arrangementene utover i større deler av landet og ikke bare på sørlandet. Kanskje neste sangmøte blir lagt til østlandet et sted uten at noe er avgjort enda. Vasvik Media var tilstede og gjorde videoopptak fra møtet og dette vil bli å se på både YouTube og på TV12 Bedehuskanalen senere utover på høsten.

(foto: Bente Rognmo Thakre og Geir Øynes)

Geir Øynes var møteleder. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Torbjørg Belland og Leif M. Drange var forsangere. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Møteleder fortalte om betydningen av Bibelspredning i Ukraina, og om hvordan mennesker blir evakuert.

Svein í Prestgarði og Eyðun Jacobsen under lydprøvene. (foto: Geir Øynes)

Dag Arne Saltnes med The good old boys. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Mona Edvardsen Selseng synger en egen sang. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Anita Johanne Kristensen. (foto: Geir Øynes)

Lennart Larsson hadde musikalsk støtte av Johnny Verdal. (foto: Geir Øynes)

Lennart hadde også husorkesteret med seg. Her fra lydprøvene. (foto: Geir Øynes)

Anni Askeland og Gaute Melberg under lydprøvene. (foto: Geir Øynes)

Mona intervjuer Kari Edvardsen. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Lennart Larsson og aktørene under innbydelsen. (foto: Bente Rognmo Thakre)

Husorkesteret. (foto: Geir Øynes)

Forsamlingen i Sarons Dal Arena. (foto: Bente Rognmo Thakre)


                                            (NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016