google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Jubileumsfeiring for Evangeliske Sanger i Sør

lørdag 6. oktober 2018 i Filadelfia, Vennesla.


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) har dette året 20-årsjubileum. Det har blitt markert med to arrangement tidligere i år – hhv. Jørpeland i januar og Egersund i juni. Dette tredje og siste jubileumsarrangementet som blir lørdag 6. oktober, er det største, og vil få et særlig historisk preg i starten av møtet – både med hensyn til aktører og innhold/intervju. Så dette må du gjøre alt for å få med deg!


Hele 9 dyktige sanggrupper/sangere skal delta med 2 - 4 sanger hver:

Odd Bergum, Arne Gundersen, Sveinung Kristiansen og Leif Solheim (intervju) representerer den historiske starten av ESIS. Dessuten deltar Bodil Arnesen, Mette og Roger Sørensen, Even, Eivind og Edvin Ydstebø og Frikstad Musikkor

Fra Sverige får vi kjært besøk av Mikael Järlestrand og Emilia Lindberg.

Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (keyboard), Jahn Arild Verdal (trommer), Glenn Håkon Langemyr (steelgitar), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (el.gitar).

Mikael Järlestrand holder kveldens andakt.

ESIS er en ideell stiftelse som startet opp i Kristiansand for 20 år siden av fire etablerte kristne sanggrupper i nært samarbeid med Bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på den evangelisk forkynnende sangskatten fra ”bedehusland” gjennom store sangmøter og video-opptak rundt om i Sør-Norge – noen ganger med et par tusen mennesker – fra svenskegrensen til Vestlandet. Sangene som synges, er født i vekkelser og har gitt næring til åndelig liv i generasjoner. ESIS ønsker å oppmuntre og inspirere til fornyelse på samme grunnlag gjennom disse samlingene som også har blitt spredt gjennom tusenvis av DVD’er utover det ganske land! Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! Etter hvert har dette gitt «knoppskyting» til lignende arrangement flere steder i landet. Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk og noe svensk.


Arrangementet i Filadelfia, Vennesla er det 47. i rekken
av slike større sang- og musikkmøter.

Sangkvelden starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.30 – med innlagt 45 min. pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter – så vel fra ESIS som den enkelte aktør. Filadelfia, Vennesla er et flott lokale med egen stor kafeteria, som vil være åpen fra kl. 14.00.


Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 200 for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt storarrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, fordeles på Bibler til Kina og eget indremisjonsarbeid i Norge.


Sett av kvelden og få andre med deg til en
stor og minnerik sang- og musikkopplevelse – med et flott innhold og et sterkt budskap – inn i et historisk perspektiv!

Søndag 7. oktober blir det møter flg. steder: Frikstad Bedehus med tale og sang av Mikael Järlestrand og Mosby Bedehus med tale av Øystein Persson og sang av Emilia Lindberg på formiddagen. Om kvelden blir det møte på Sødal Bedehus med tale og sang av Mikael Järlestrand.

Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!

Se vår hjemmeside www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016