google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Verdig jubileumsfinale i Filadelfia i Vennesla lørdag 6. oktober.


Denne siste jubileumssamlingen ble en vellykket og verdig avslutning på de tre jubileumsmøtene i forbindelse med Evangeliske Sanger i Sør sitt 20-årsjubileum nå i 2018. Filadelfia i Vennesla ble også denne kvelden fylt opp med ca. 700 forventningsfulle mennesker som kom fra stort sett hele Sør-Norge, fra Rogaland og Ryfylke i sørvest til Drammen og Oslofjorden i øst.
I dette 48. sangmøte i ESIS-regi fikk man høre en rekke aktører som på hver sin måte framførte mange av våre kjente og kjære evangeliske sanger, eller bedehussanger som mange kaller dem. Det ble også et historisk tilbakeblikk fra disse 20 årene og hvordan det hele startet med en idé og et arrangement som slo så godt an at stiftelsen Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) ble startet.

Søndag den 7. oktober ble det også avholdt møter i hhv. Frikstad, Mosby og Sødal bedehus med noen av aktørene fra sangmøtet kvelden i forveien. Alt i alt ble dette en flott helg med fokus på den forkynnende sangskatten vi har her i landet, og som svært mange setter så umåtelig stor pris på.


Etter at husbandet, med sin gjestemusiker Charlie Blackwater, hadde latt oss få høre nydelig musikk i noen minutter før klokka fem ønsket daglig leder i ESIS Per Nygard velkommen. Deretter var det innledning fra staben ved Geir Øynes. Han delte noen vers fra Bibelen og ba om Guds velsignelse over både de frammøtte og deltagerne.

Kjenningssangen som har blitt brukt ved alle disse sangmøtene gjennom 20 år, Syng evangeliet om Jesus, og som er toneangivende for budskapet vi ønsker å videreføre ble sunget i starten av møtet. Den ble ledet av forsangerne Leif Solheim, Arne Gundersen, Odd Bergum og Sveinung Kristiansen. Disse fire representerte stifterne av ESIS for 20 år siden, og de ble deretter intervjuet av møteleder Per Nygard som også har vært med nesten helt fra starten.

Leif Solheim tok oss med tilbake til hvordan ideen ble født og det hele startet. De fire gruppene Flekkerøyguttene, Sødalstrioen, Egil & Arne og Odd Bergum, samt daværende redaktør i Bladet Evangelisten Per Nygard, var med i etableringen av stiftelsen. Han tok også fram noen eksempler på uforglemmelige øyeblikk og hendelser fra flere av alle de stedene ESIS har hatt store sangmøter. Solheim pekte også på hvor viktig det er med den forkynnende delen i sangene og at det er betydningsfullt ved slike arrangement. Han minnet oss også om den virkningen disse sangene har på folk i ulike sammenhenger, og at vi må gjøre hva vi kan for at dette blir bevart i de neste generasjoner, bl.a. gjennom publiseringen av alle de opptakene som har blitt gjort.Odd Bergum, Arne Gundersen og Sveinung Kristiansen sang innimellom i denne historiske delen.

Så var turen kommet til våre gjester og i første rekke de fra Sverige. Emilia Lindberg som deltok for første gang og Mikael Järlestrand som har deltatt flere ganger tidligere, sang både før og etter pausen.

Fra Kvitsøy hadde vi med brødrene Even, som deltok første gang i 2005 som 10-åring, og Eivind samt deres far Edvin Ydstebø. Fellessangen Dine løfter er mange ble sunget før den tre kvarter lange pausen der alle kunne kjøpe seg mat og drikke i foajeen, samt besøke salgsbordene til flere av aktørene. 

Etter pausen fikk alle være med på Carl Gustav Bobergs mektige sang O store Gud.
Neste aktør som deltok var de litt mer lokale sangerne, nemlig Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøy utenfor Kristiansand.

Kveldens kanskje mest overraskende sanger var Bodil Victoria Arnesen. Som den verdenskjente sopranen hun er deltok hun med 3 sanger, og hun framførte Jag har hört om en stad på en måte som rørte alle de frammøtte rett inn i hjertene.

Andaktsholder i dette møtet var Mikael Järlestrand og han tok fram eksempler fra Bibelen om både Paulus, Johannes, Tomas og Asaf og hvordan Gud møtte dem på tross av forskjellige former for nederlag. Han pekte i sin andakt på hvordan Jesus er med i hverdagen og holder sin hånd over oss selv om vi både svikter og mislykkes.

Avslutningsaktøren denne kvelden var Frikstad Musikkor, som har holdt på siden 1954 og for anledningen var utvidet med sangere fra Greipstad Musikklag.

Før man gikk til avslutning  ble Per Nygard overrakt en blomstergruppe og takket av nestleder i styret Eva Nørstrud, for alt arbeidet han har lagt ned som sekretær, saksbehandler, daglig leder, formann og møteleder.                                                                                        


Så ble innbydelsen til frelse og forbønn gitt og avslutningssangen
Har du intet rom for Jesus ble sunget. Det var flere som tok oppfordringen til å søke fram til forbønn.


ESIS sitt styre og stab, andre ildsjeler samt husbandet vårt ved musikalsk leder
Johnny Verdal, leder av fellessangene Sveinung Kristiansen, og de mange sponsorer som bidro er blant alle som skal takkes for sin medvirkning.

Det lydtekniske ble vel utført av Agder Lyd v/Rolf Gunnar Augland og det ble også gjort videoopptak av Vasvik Media v/Inge Magnus Vasvik med tanke på en planlagt ”samle-dvd” for hele jubileumsåret, som kan bestilles på: www.evangeliskesangerisor.no

Kollekten på ca. 54.000 kr går til Bibler til Kina og evangeliseringsvirksomheten som ESIS driver her i landet.

søndag formiddag deltok Mikael Järlestrand på Frikstad Bedehus med tale og sang, Emilia LindbergMosby Bedehus med sang og på kvelden var det møte i Sødal Bedehus med Mikael Järlestrand .
Fellesnevner
gjennom helgen ble at om vi svikter Gud så svikter ikke Han oss. Dette er budskapet som bl.a. lød gjennom mange av sangene og forkynnelsen vi hørte. Med denne forventningen ser en videre fremover og planlegger neste store sangmøte i Normisjonshallen ved Bibelskolen i Grimstad lørdag 1. juni 2019.


(NB: Klikk på bildene for å se dem i stor størrelse!)

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016