google4d18f910fe543f87.html

Vennesla våren 2022


Filadelfia, Vennesla lørdag 7. mai 2022

Filadelfia Vennesla utv

Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) hadde planlagt sangmøte i Vennesla våren 2020 som ble avlyst. Deretter planla vi et møte våren 2021, men det ble også avlyst på grunn av smittevernsituasjonen. Nå er vi derimot i full gang med planlegging av nytt stort sang- og musikkmøte lørdag 7. mai 2022 kl. 17.00 med en rekke nye deltagere. 

Som vanlig blir det både appell og intervju. Arrangementet starter kl. 17.00 og avsluttes ca. 21.30 - innlagt en snau times pause – hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør.

Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 200 for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt storarrangement. Kollekten som tas opp denne gangen vil gå til bibler som skal deles ut i Ukraina, både til soldater og befolkningen ellers. Det er et stort behov for bibler der, spesielt nå under krigstilstanden. 

Du kan bestille inngangsbilletten på tlf. 38 70 97 10 eller på E-post: post@evangelietsrost.no    Denne betales da inn på konto nr.: 3000.28.06769
Du kan også sende kr. 200VIPPS nr. 13 88 73 merkes "Vennesla 2022"


Deltagerliste og bilder finner du her

Pressemelding kommer her

Veibeskrivelse og bilder finner du her

Kart finner du her

Overnattingsopplysninger kommer her

Parkeringsmuligheter finner du her

Plakat finner du her

Program finner du her

Hovedkomitéen 


Vi håper at folk møter villig fram fra hele regionen og fyller Filadelfia i Vennesla denne kvelden. Det er alltid en stor begivenhet.

Be for dette og vær med å gjøre det godt kjent!

Det blir også denne gangen lagt opp til inngangspenger som skal benyttes til dekning av de faste utgiftene, mens kollekten går til bibelspredning og radioarbeid. Det vil imidlertid være gratis inngang for barn.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016