google4d18f910fe543f87.html

Referat

Previous

Tilbake til oversikten

Med Jesus i sentrum!

Nærmere 500 sangglade mennesker hadde funnet veien til Filadelfia, Vennesla sitt flotte lokale lørdag 7. mai der Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) sitt 52. sang- og musikkmøte ble avviklet - 23 år etter at de to første arrangementene fant sted.

Etter flott musikalsk innslag fra ESIS sitt faste «Husband» v/musikalsk leder Johnny Verdal  var det Filadelfia sin egen pastor Geir Stomnås som ønsket den store forsamlingen velkommen og understreket betydningen av den evangelisk forkynnende «sangskatten» – slik den fremheves i Bibelen, og betydningen denne skatten har hatt i norsk kristen- og vekkelsesliv. 

Og snart runget den første fellesangen: «Syng evangeliet om Jesus» ut i salen, med forsangerne Ragnar Fianebakken, Sveinung Kristiansen og Ledvin Hansson, og nettopp JESUS ble det store felles tema i så vel sangene som i vitnesbyrd og andakt.

Arrangementet som helhet bar preg av høy kvalitet med glad sang og frigjørende evangelisk budskap - samt mange «himmelsanger». Også det tekniske med PA-lyd, bilder og TV-opptak fungerte veldig tilfredsstillende!

Aller først ute på podiet var den svenske «verdenskjente» sangevangelisten Donald Bergagård som tras høy alder fortsatt fremførte sine vakre sanger med forkynnende åndskraft og budskap! Hans sterke innbydelse i sang og tale til å velge Jesus og etterfølge i Hans spor, kom til å prege mye av kvelden og programmet.

Ragnar Fianbakken (Arendal) m/Evangelieteamet gledet forsamlingen med sine friske sanger, bibelske budskap og glade fremføring. Selv om de manglet noen av sine faste sangere, ble det til stor berikelse og god opplevelse.

På kvinnesiden var det to også meget dyktige aktører. Den yngste i arrangementet, Elisabeth Gjerde,(Nærbø/Kr.sand) hadde tre sanger - akkompagnert hhv av forloveden Tor Andrè Haddeland, Husbandet v/musikalsk leder Johnny Verdal og henne selv (piano). Hun var et særdeles gledelig og dyktig innslag og flott representant for den yngre generasjon!

De andre kvinnelige aktørene bestod av søstrene Høyåsen (Bente og Irene) og Unni Bakken (hhv Randesund/Vennesla) - meget høy kvalitet, god fremføring og sentralt budskap. 

De to siste aktørene – Flekkerøy Sangkamerater og Country Comfort (hhv fra Flekkerøya og Halden) bestod av velkjente og flotte mannsstemmer med stor variasjon og nydelig musikk ved bl.a. trekkspill, piano og gitarer. Sangkameratene har vært med siden starten og representerte dermed kontinuiteten i denne sammenhengen, mens CC deltok for første gang – men ganske sikkert ikke siste !

En annen av «veteranene» i ESIS, Odd Bergum (87), var også på podiet i samtale med møteleder Per Nygard. En livslang tjeneste som sangevangelist og pinsepastor er snart ved veis ende, men fortsatt ligger nøden for å vinne sjeler for himmelen sterkt på ham. Han vitnet sterkt om sin omvendelse etter en turbulent ungdomstid, men ikke minst om Guds trofaste bevarelse gjennom alle «stormer», vekkelser, kall og tjeneste – all ære til Herren!

Den andre «veteranen» for kvelden, Donald Bergagård, holdt en alvorlig og ransakende tale som sent vil glemmes av mange! Han innledet med Jesu eget spørsmål i Mt 16,26: - For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Dette ledet ham videre til Johs 3, 1-9 – den kjente beretningen om Jesu møte med den jødiske rådsherren Nikodemus og Jesu kompromissløse svar: - Uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike! Mennesker ble stilt på valg, og flere søkte forbønn. 

Kveldens kollekt hadde «bibler til Ukraina» som mål. Etter inntrengende videoinnslag ved misjonsleder Bernt G. Olsen (Bibelselskapet) og sterkt innlegg og info om et enormt behov på mange plan ved Sven Gunvaldsen åpnet tilhørerne lommebøker og «vipps» som aldri tidligere – nærmere 50.000 kr! – i gjennomsnitt 100 kr pr deltaker.

I løpet av en «mat»-pause på 45 min var et stort apparat av frivillige i virksomhet med servering av pølse/brød, kake, kaffe og brus ved flere stasjoner både inne og ute! Også den sosiale delen så ut til å fungere oppskriftsmessig  i det fine vårværet!

Vasvik Media stilte med flere mann og gjorde opptak både for Bedehuskanalen (TV12) og YouTube. Det hele kan dermed sees igjen på flere «plattformer» i tiden fremover.

Nå ser vi videre fremover og planlegger neste store arrangement i Sarons Dal-hallen, lørdag 15. oktober.

(Klikk på bildene for større visning)Flere bilder nedenfor her:

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016