google4d18f910fe543f87.html

Daglig leder 70 år

Utgiver og tidligere redaktør av Bladet Evangelisten fyller 70 år


Daglig leder av Evangeliske Sanger i Sør, Per Nygard, fyller 70 år den 26. januar 2014

Per vokste opp på gård i Hafslo i Sogn som tvilling og den førstefødte av 5 søsken. Han tok imot Jesus som 18-åring, og det valget har preget hele hans liv. Han giftet seg med Else Beate Kåstad (Osterøy) i 1966, og de har 4 barn og 7 barnebarn.

Sin yrkeskarriere startet han i Forsvaret (1964-69), før han tok politiskolen og virket noen år i politiet (1969-77). I Balestrand ble han siden formannskapssekr. i kommunen (1977-82), før han ble kalt til administrasjonssekr. ved Sygna v.g.s. (NLM - 1982-90). 

Familien flyttet i 1990 til Bergen hvor Per ble kalt til daglig leder for Radio Gnisten (2 år). Deretter fulgte kallet som markedssjef ved Misjonssentralen (NLM) i Oslo (2 år) og hvor hele landet var hans reise- og virkeområde. 

Før veien videre var ”staket ut”, kom kallet til å bli redaktør og daglig leder i Bladet Evangelisten (Kristiansand). Han tok imot kallet til dette som innebar et oppbrudd fra alt det kjente og kjære og ”spranget” ut i det totalt ukjente til en helt annen landsdel. Det ble en redaktørtid på hele 18 år, den lengst fungerende etter Chr. Brøvig (en av grunnleggerne). 

Selv om Evangelisten også måtte oppleve reduksjon i abonnementstallet i likhet med de andre av misjonsbladene, har det i Per sin redaktørtid utviklet seg videre, utvidet sitt virke på flere områder, bl.a. Bibelkonferansen (på Framnes), og trygget sin økonomi betraktelig.  

Han var hovedredaktør for Evangelistens 100-års jubileumsbok ”Inn i et nytt århundre” som kom ut i 2012.

I tillegg til å være redaktør i Bladet Evangelisten, har han også vært med i Evangeliske Sanger i Sør siden starten i 1998. Han har vært daglig leder siden 2004, noe han er fortsatt, og har ledet deres storarrangement de senere år.

I 2002 tok han initiativ til oppstart av egne lokalradioprogram i Kristiansand. Etter noen år ble dette formelt til ”Foreningen Evangeliets Røst” og fra 1.1.2010 med egen konsesjon og eget studio med 30 sendetimer pr uke. Her er han nærmest ”pytt og panne”, som daglig leder, redaktør, programleder og tekniker i Radio Evangeliets Røst hvor han fortsatt er en ildsjel. Det meste skjer på dugnad sammen med flere dyktige medarbeidere.

Per brenner også for ytremisjon og er styremedlem i Evangelistens Misjonstjeneste.

I tillegg er han med i Norsk Gideon som områdeleder på Sørlandet og lokalt styremedlem i Kristiansand gjennom flere år og perioder. Sammen med sin kone har han vært aktiv i Frikstad Musikkor i mange år. Han er også med i styret for Sødal Bedehus.  I tillegg til alt dette har han også vært reiseleder på mange turer til bl.a. Israel.

Gjennom sin tid i Evangelisten, men også etter at han gikk av med pensjon i 2012, har han reist mye rundt i landet som forkynner. Han er kunnskapsrik, har god innsikt og oversikt, og er både bibeltro og evangelisk i sitt budskap.

Vi gratulerer Per Nygard hjerteligst med 70-årsdagen og ønsker Guds rike velsignelse over hans liv og tjeneste videre!

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016