google4d18f910fe543f87.html

Hilsen ved Gunnvor Krogen Stokkas begravelse

Bilde

Kjære Knut Morten, Fredrik og Didrik, mor, søsken og øvrige familie!

Vi deler sorgen og savnet med dere ved Gunnvors bortgang - og ville mer enn gjerne vært sammen med dere denne dagen! Men dessverre lot ikke dette seg gjøre og derfor denne hilsen etter en kjær og nær medarbeider og medvandrer.

Jeg og vi i
Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) ble kjent med Gunnvor første gang i 2007 på Valderøy da hun med sin vakre stemme, sine flotte evangelisk forkynnende sanger og store engasjement deltok på sitt første sangarrangement i regi av ESIS. 

Hennes flotte fremføring og smittende vesen skapte så stor begeistring og interesse at vi fikk henne med også på neste års stormøte i Sunnmørshallen i Ålesund sammen med mange andre flotte sangere. Hele 2.000 sunnmøringer og mange andre gikk takknemlige og oppløftet hjem fra møtet. Hvor mange tusen hun har nådd rundt om i landet gjennom innspillingen av DVD fra samme møte og flere senere sangmøter/innspillinger hun var med på i regi av ESIS, er det bare evigheten som vil åpenbare. Hun var med siste gang i 2012. Siden ble det dessverre ikke flere - trass i at hun ble spurt og stod "på vent" i flere sangmøter - senest nå i juni 2016 i Vennesla - hvor både hun og vi gledet oss stort over at hun endelig så ut til å bli så frisk at både hun og vi håpet virkelig det ville bli mulig denne gangen. 

Men Herren ville det annerledes. For oss er det vanskelig å innrømme og fatte, men nå gleder hun seg stort i himmelen hvor hun skal synge i et kor "som tusen vanners brusen!”

Kjennskapen og fellesskapet i ESIS førte henne videre inn i et nært samarbeid på
Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes gjennom mange år - helt til sykdommen satte en stopper. Gjennom sine gode sanger, gripende og sterke Kristus-vitnesbyrd og store formidlingsevne ble det alltid en sterk og vekkende atmosfære i møtene hvor hun deltok. Vi takker Herren for hva hun ble redskap til også i denne sammenhengen.

Hennes forretningstalent som sunnmøring - og store organiseringsevne - kom også tydelig til sin rett i flere sammenhenger her, bl.a. i Bokhandelen hvor hun med stort pågangsmot og iver medvirket til å spre god litteratur - også av egen produksjon. 

Hennes inkluderende, åpenhjertige og store interesse i møte med mennesker gjorde at vi er mange som ble oppriktig glad i henne og søkte hennes fortrolighet i forbønn og sjelesorg. Derfor føler også vi i dag på oppriktig sorg og stort tap. 

Vår hilsen til dere må bli den samme som vi sendte Gunnvor i desember og som også var hennes anliggende:
...
min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning... Fil 1,19-24.

Dette skriftavsnittet sier også mye mer, men vi ber om at slik dette ble til trøst og evig håp for Gunnvor gjennom hennes lange og vanskelige sykdomsperiode, må bli også dere til del! 

- Herren som begynte en god gjerning i henne, fullførte den fullt ut etter sitt løfte!

Varme hilsener fra Evangeliske Sanger i Sør
Per Nygard, daglig leder


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016