google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding

Evangeliske Sanger i Sør er en stiftelse som er dannet av 4 forskjellige «sanggrupper», nemlig Odd Bergum, Egil og Arne, Sødalstrioen, og Flekkerøyguttene. Stifterne opplevde i 1998 en stor interresse for de evangeliske sangene fra tidligere vekkelser her i landet. Formålet til denne stiftelsen er bl.a. å arrangere forkynnende evangeliske sang- og musikkmøter, inspirere lokale sangkrefter til å fremføre disse sangene, inspirere andre til lignende sang- og musikkmøter, være med å løfte fram den gamle vekkelses-sangskatten, spre disse sangene ved video og musikkproduksjon fra slike møter, støtte annen evangelisk virksomhet i Norge og i andre land, samt støtte produksjon av bibler og nytestamenter for spredning der det er behov.

Det vil i arrangementene bli samlet inn penger til bibelspredning og annen misjonsvirksomhet.

Sett av disse helgene for deg og familien, og din omgangskrets for øvrig, for å oppleve den evangeliske vekkelses-sangskatten som vi har I Norge.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016