google4d18f910fe543f87.html

Pressemelding


Sang- og musikkmøte i Klippen, Jørpeland

lørdag 27. januar 2018 kl. 17.00


Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) feirer 20-årsjubileum i 2018 og markerer det med tre store sang- og musikkmøter – det første 27. januar i Klippen, Jørpeland.


Det er dannet en lokal komitè som tar seg av de mange praktiske oppgavene knyttet til et slikt stort arrangement, noe vi er svært takknemlige for. 

9 dyktige sanggrupper/sangere skal delta med 3 sanger hver. Noen har vært med ved tidligere arrangement, og noen er nye i denne sammenhengen: Odd Bergum, Synnøve Aanensen, Ingunn og Alv Magnus Tysse, Even, Eivind og Edvin Ydstebø, Brødrene Olav, Torvald og Nårdin Kjetilstad, Gaute Melberg og døtrene Grethe og Anni, Evangeliesangerne, Fjordingane og Strandakameratene.


Faste musikere: Musikalsk leder Johnny Verdal (piano/keyboards), Jahn Arild Verdal (trommer),
Glenn Håkon Langemyr (steel.gitar og dobro), Arnt Haddeland (bass) og Torkel Haddeland (gitarer).

Gaute Melberg holder kveldens andakt, og det blir et intervju med Jens Noraberg.

ESIS er en ideell stiftelse som ble startet for 20 år siden i Kristiansand av fire kristne sanggrupper i nært samarbeid med det upartiske evangeliske bladet Evangelisten. Målsettingen har vært å ta vare på sangskattene fra ”bedehusland” - født i vekkelser og gitt næring til åndelige liv i generasjoner. Men også å oppmuntre og inspirere til fornyelse på det samme grunnlag. Budskapet er absolutt det viktigste. Derfor må musikken være tilpasset dette – og ikke omvendt! 

Tekstene som benyttes, er utelukkende på norsk.
Arrangementet på Jørpeland er det 43. i rekken av slike større sang- og musikkmøter.

Sangkvelden starter kl. 17.00 og avsluttes ca. kl. 21.45, med innlagt 45 min. pause hvor en kan få kjøpt mat og forfriskninger og selvsagt sang- og musikkprodukter - så vel fra ESIS som den enkelte aktør.
Det vil være en enkel kafeteria, som vil være åpen fra kl. 14.00.

Det vil bli tatt inngangspenger på kr. 150,- for å dekke de faste kostnadene som følger med et slikt stort arrangement. Dermed vil kollekten som tas opp, prioriteres og fordeles på viktige oppgaver - så vel til eget misjonsarbeid i Norge som til ytremisjon. 

Sett av kvelden og få andre med deg til en stor og minnerik sang- og musikkopplevelse, med et flott innhold og et sterkt budskap!

Søndag 28. januar blir det formiddagsmøter på flg. steder:
Jørpeland Bedehus hvor Odd Bergum taler og synger – og flere deltar.
Voster Bedehus hvor Per Nygard taler og Ingunn og Alv Magnus Tysse synger. 

Helgen avsluttes med et sangmøteTau Bedehus tidlig søndag kveld hvor Torvald Kjetilstad taler og brødrene Kjetilstad, Ingunn og Alv Magnus Tysse og Gaute Melberg med døtrene Anni og Grethe synger. 

Velkommen også til disse samlingene!


Se annonser i lokalaviser og den kristne dagspresse når arrangementet nærmer seg!
Se også vår hjemmeside
www.evangeliskesangerisor.no for mer informasjon.web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016